Afbud / Cancellation

Navn skal udfyldes / Name must be filled out

Cpr. nr. skal udfyldes, og bestå af ti tal uden bindestreg / Cpr. no. must be completed and consist of ten numbers without hyphen

Første fraværsdato skal udfyldes og være dagsdato eller nyere. / First date of absence must be completed and date or later.

Sidste fraværsdato skal udfyldes og være samme som første fraværsdato eller nyere. / Last date of absence must be completed and same as first date of absence or later.

Grund til fravær skal vælges. / Cause of absence must be chosen.

Hvis du ønsker en bekræftelse på at vi har modtaget dit afbud - så udfyld E-mail og/eller Tlf.nr.
If you wish to receive confirmation that we have received your cancellation, please fill in E-mail and / or Mobile no.